Diamond Way Buddhism Foundation
G

Gomel Buddhist Center

Meditation address
ul. Portovaya, h. 8, fl. 58
Gomel
246 003
map
Postal address
ul. Portovaya, h. 8, fl. 58
Gomel
246 003
M

Minsk Buddhist Center

Meditation address
Y. Mavra 1, 1N
Minsk
220092
map
Postal address
Y. Mavra 1, 1N
Minsk
220092