Diamond Way Buddhism Foundation
C

Chernihiv Buddhist Center


Meditation address:
Mira Blvr. 27, appt. 9
14000  Chernihiv

Map: Google Maps

Website:

E-Mail:

Postal address:
Mira Blvr. 27, appt. 9
14000 Chernihiv
Ukraine
D

Dnipro Buddhist Center


Meditation address:
Savchenko street, 19-A.
49000  Dnipro

Map: Google Maps

Website:

E-Mail:

Postal address:
Savchenko street, 19-A.
49000 Dnipro
Ukraine
K

Kharkiv Buddhist Center


Meditation address:
Marjevska Str, 46/54
61161  Kharkiv

Map: Google Maps

Website:

E-Mail:

Postal address:
Marjevska Str, 46/54
61161 Kharkiv
Ukraine

Kyiv Buddhist Center


Meditation address:
Budivelnykiv (Stroiteley) Str. 39, Apt. 11
01025  Kyiv

Map: Google Maps

Website:

E-Mail:

Postal address:
Budivelnykiv (Stroiteley) Str. 39, Apt. 11
01025 Kyiv
Ukraine
L

Lviv Buddhist Center


Meditation address:
Akademika Kolessy St, Building 3, Apt. 1a
79000  Lviv

Map: Google Maps

Website:

E-Mail:

Postal address:
Akademika Kolessy St, Building 3, Apt. 1a
79000 Lviv
Ukraine
M

Mynkivka Meditation Retreat Center

Mynkivka

Map: Google Maps

E-Mail:

O

Odesa Buddhist Center

65020  Odesa

Map: Google Maps

Website:

E-Mail:

U

Uzhhorod Buddhist Center


Meditation address:
vul. Crymskaja, 14
88000  Uzhhorod

Map: Google Maps

Website:

E-Mail:

Postal address:
vul. Crymskaja, 14
88000 Uzhhorod
Ukraine
Z

Zaporizhzhia Buddhist Center


Meditation address:
Boryspil'ska (former Bratska) Str. 4a, 69065 Zaporizhzhia
69065  Zaporizhzhia

Map: Google Maps

Website:

E-Mail:

Postal address:
Tsentral'ny boul. 7, appt. 22, 69000 Zaporozhye
69000 Zaporizhzhia
Ukraine

Znamin Meditation Retreat Center

Znamin

Map: Google Maps

Website:

E-Mail:

Sitemap